Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image
ÇEVİRİ YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

4. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI İSTİSNA SÖZLEŞMESİ YÖNETMELİĞİ

5.  Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği

YAZMA ESER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ