Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
imageYAZIM KURALLARI VE TENKİTLİ NEŞİR ESASLARI

Başvuruları Yayın Kurulumuz tarafından kabul edilen araştırmacılar, çalışmalarını yayına hazırlarken Başkanlığımızca ilan edilen Yazım Kuralları ve Tenkitli Neşir Esasları adlı kılavuzda yer alan kuralları göz önünde bulundurmalıdır. 

Kılavuzda eser ve müellif adları ile kavramların, din ve mezhep adlarının; âyetler ve hadisler ile diğer Arapça ve Farsça ibarelerin yazımı; dipnot ve kaynakça gösterimi, noktalama işaretlerinin kullanımı, tarih ve yüzyılların yazımı, dizin hazırlanması ile tenkitli metin ve çeviriyazı esaslarına dair örnekler eşliğinde kurallar yer almaktadır.


YEK - Yazım Kuralları ve Tenkitli Neşir Esasları