Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

 

HAKKIMIZDA

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2011 yılının Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kurum olarak çalışmalarına başlamıştır. Böylece yazma eserlerle ilgili tüm kamu kuruluşları ve hizmetleri tek bir çatı altında toplanmıştır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bugün, yazma eser kütüphanelerindeki fizikî ortamların iyileştirilmesinden, yazma eser yayımcılığına kadar birçok farklı alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluş Kanununda belirtildiği üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının en önemli çalışma alanlarından birisi olan çeviri ve yayım faaliyetleri, bir daire başkanı, altı yazma eser uzmanı, on dokuz yazma eser uzman yardımcısı ve yedi memurla Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

GÖREVLERİMİZ

Kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından olan yazma ve nadir eserlerimiz üzerine gerçekleştirilecek çalışmaları teşvik etmek, bilimsel ve akademik yayınlar yapmak ve bunların sonuçlarını toplumun hizmetine sunarak bu kültür mirasının gelecek nesillere aktarılıp yaşatılması sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı, 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği yayımlarla da yazma ve nadir eserlerin içerikleri konusunda temel referans kurumu olmayı hedeflemektedir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının kuruluş ve görevlerine ilişkin hususları düzenleyen kanunda belirtildiği üzere, üç ana hizmet biriminden biri olan Daire Başkanlığımızın görevleri aşağıda yer almaktadır:

a) Eserlerde işlenen konu ve kullanılan sanatlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak.

b) Çeviri ve sadeleştirme yapmak, eserlerin orijinal dilinde matbu harflerle yazılmasını sağlamak.

c) Bilimsel, kültürel ve tanıtıcı yayımlar yapmak, yaptırmak.

Yukarıda belirtilen ana görev başlıkları çerçevesinde Başkanlığımızca gerçekleştirilen yayım faaliyetleri kapsamında yazma ve nadir eserlerimiz üzerine çeviri, çeviri yazı, eleştirmeli basım (edisyon kritik) ve tıpkıbasım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bilim ve felsefe, edebiyat ve sanat, tarih ve toplumbilimleri, dinî ilimler ile tıpkıbasım alanlarında yapılan yayım çalışmalarının sonuçlarının başta üniversite ve ihtisas kütüphaneleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların kütüphanelerine kazandırılması da Başkanlığımızın önemli görev alanlarından birini oluşturmaktadır.

 

HEDEFLERİMİZ

1. Medeniyetimiz kurucu eserlerini yayımlayarak dar anlamda akademik camianın, geniş anlamda ise tüm toplumun istifadesine sunmak.

2. Ülkemizdeki yazma eser yayıncılığını nitelik ve nicelik açılarından zenginleştirmek.

3. Özel yayınevlerinin cesaret edemeyeceği büyüklükteki çeviri ve yayım projelerine destek vererek yazma eser yayımcılığını cazip bir alan haline getirmek.

4. Medeniyet coğrafyamızın Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi gibi başlıca dillerinde çalışan nitelikli çevirmenlere destek vermek ve bu alanlarda yeni yetişen çevirmenlerin önünü açmak.

 

VİZYONUMUZ

Kültür ve medeniyeti oluşturan klasik eserleri çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yayımlayarak bu eserlerin ihtiva ettiği bilgi ve değerlerin bilimsel ve toplumsal düzlemde anlaşılması ve yeniden yorumlanmasına katkı sağlayacak yayımlar yapmak; ülkemizdeki yazma eser yayımcılığını nitelik ve nicelik olarak geliştirip zenginleştirmek.

 

MİSYONUMUZ

İnsan ve âlem tasavvurunun temel bileşenlerini oluşturan medeniyet mirasına ait eserlere sahip çıkarak bunların işlenmesini sağlamak ve bu eserleri etkin bir şekilde yeniden inşa etmek.