Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Okçular Vakfı işbirliği ile Türk okçuluğunun kültürel ve tarihi arka planına ışık tutacak temel eserler yayımlanmaya başlanmıştır.

 

FEZÂ’İL-İ REMY

Okçuluğun Faziletleri

İbn Rûşen

17. yüzyıl Osmanlı Kavsnâme literatürünün önemli bir örneği olan İbn Rûşen’in Fezâ’il-i Remy adlı eseri, ok atma sanatının sadece askerî bir faaliyet olmadığını, derinliklerinde manevi ögeler barındırdığını ortaya koyması bakımından geleneksel okçuluğun dinî arka planına yoğunlaşmaktadır. Ok ve yayın nasıl ortaya çıktığını, okçuluk yarışma türlerini ve bu yarışmalarda uygulanması gereken kuralların neler olduğunu ihtiva etmesinin yanında ok yarıştırmanın fıkhî hükmü de Fezâil-i Remy’de açıklanan konulardandır. Tıpkıbasım, çeviri yazı ve sadeleştirmenin karşılıklı sayfalar halinde yer aldığı Fezâ’il-i Remy, Recep Selman Doğru tarafından hazırlanmış, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun Okçular Vakfı ile ortak yayını olarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

TEZKİRE-İ RUMÂT

Okçular Tezkiresi

Kâtib Abdullah Efendi

Osmanlı okçularının biyografilerini konu alan ve 17. yüzyıl sonlarında Kâtib Abdullah Efendi tarafından kaleme alınan Tezkire-i Rumât, İstanbul Okmeydanı başta olmak üzere Osmanlı coğrafyasındaki diğer okmeydanlarında yapılan okçuluk yarışmalarında başarı elde eden okçuların sıralamalarına yer vermesi itibariyle Osmanlı okçuluk risâleleri içerisinde son derece önemli bir yer tutmaktadır. Eser, İstanbul Okmeydanı’na yönelik 17. yüzyıldaki birtakım usulsüzlükleri ele alması ve bu usulsüzlüklere çözüm önerileri sunuyor olması bakımından ise klasik okçuluk risâlelerinden ayrılmakta, adeta bir ıslahat lâyihası özelliği taşımaktadır. Tıpkıbasım çeviri yazı ve sadeleştirmenin yanında okçulara ve atış menzillerine dair ayrıntılı bilgiler veren inceleme kısmı da barındıran Tezkire-i Rumât, Şükrü Seçkin Anık tarafından hazırlanmış, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun Okçular Vakfı ile ortak yayını olarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

KAVSNÂME

Dervâzî’nin Okçuluk Kitabı

Muhammed bin Yûnus ed-Dervâzî

16. yüzyıl Osmanlı okçuluk risâleleri arasında yer alan Muhammed bin Yûnus ed-Dervâzî’nin Kavsnâme adlı eseri okçulukla ilgili hadîs-i şerîflerden, ok atıcılık tekniklerinden, yarışmaların kural ve kaidelerinden uzun uzun bahsetmesi itibariyle dönemin okçuluk tarihine ışık tutmaktadır. 16. yüzyılda Arapçadan Türkçeye tercüme edilen eser dönemin dilini ve üslubunu yansıtıyor olmasının yanında okçuluğa dair değerli bilgileri de ihtiva etmektedir. Tıpkıbasım, çeviri yazı ve sadeleştirmenin yanı sıra okçuluğa dair teknik terimlerin yer aldığı bir sözlüğe de sahip olması bakımından akademik literatür için son derece önemli bir çalışma olan Dervâzî’nin Kavsnâme’si, Enes Azbay tarafından hazırlanmış, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun Okçular Vakfı ile ortak yayını olarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

 

Kemankeş Mustafa Efendi’ye ait Kavsnâme isimli bir diğer eser ile Mehmed Emin Vahîd Paşa’nın Minhâcü’r-Rumât isimli eseri aynı proje kapsamında yakın zamanda okuyucuların istifadesine sunulacaktır.