Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Atebetü’l-Hakâyık’ın Yeni Keşfedilen Nüshasının  Tıpkıbasımı ve Tenkitli Neşri Yapıldı


İslâmiyet etkisinde gelişen Türk dili ve edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri olan Atebetü’l-Hakâyık dil, edebiyat ve kültür tarihi açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Edîb Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından kaleme alınan bu eser, güzel ahlâk dersi veren bir nasihatnâme olup ihtiva ettiği öğütlerle yazıldığı çağdan itibaren Türk halkları arasındaki şöhretini ve etkisini devam ettirmiştir.

Çalışmada eserin adı üzerindeki ihtilaflar çözüme kavuşturulmuş, eser hakkında genel bilgiler verildikten sonra ilk kez Hollanda Groningen Üniversitesi Kütüphanesinde keşfedilen nüsha her yönüyle oldukça ayrıntılı bir şekilde tanıtılmış ve bu nüsha esas alınarak tenkitli metin hazırlanmıştır.

Atebetü’l-Hakâyık’ın Necip Âsım tarafından yüzyıl önce ilk neşri ve ilk bilimsel incelemesi yapılarak basılmıştır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından basılışının 100. yıl dönümü Atebetü’l-Hakâyık yılı ilan edilmesine vesile olması nedeniyle Necip Âsım’ın Hibetü’l-Hakâyık adlı bu neşri de günümüz harflerine aktarılarak okurlara sunulmuştur.

Yeni keşfedilen Hollanda nüshasıyla birlikte Semerkand ve İstanbul’da istinsah edilmiş, Arap ve Uygur harfli diğer 3 nüshanın da tıpkıbasımı yapılarak Türkçenin yadigârlarından olan bu eserin mevcut bütün nüshalarının araştırmacılara sunulması amaçlanmıştır. Eser Dr. Serkan Çakmak tarafından yayına hazırlanmıştır.